TOYAMA OPEN 2018

Fighters List

Gender Male

Age
Belt
Weight
Academy
Fighters

Kindergarten

White

Light

Oda Jiu Jitsu

Kaue Oda

Youth

White

Medium Heavy

Oda Jiu Jitsu

Brayn Suzuki

Pre Teen

White

Heavy

Oda Jiu Jitsu

Cau√£ Kawanishi

Junior Teen

Grey

Heavy

Oda Jiu Jitsu

Yudi Kamegawa

Braves Jiu-jitsu

Yamato Washizuka

Adult

White

Rooster

Fellows

Muneyoshi Nakajima

Fight Holic

Daiki Sugiyama

Feather

Suto Academy

Diego Wada

Braves Jiu-jitsu

Enon Abimael Igarashi

Club Barbarian

Shu Kawahata

Wajitsu Keisyukai Toyama Spo

Seto Massamu

Light

Oda Jiu Jitsu

Masaki Nisimura

Masaki Kawada

Club Barbarian

Hisashi Iura

Wajitsu Keisyukai Toyama Spo

Yoshida Yuutaro

Middle

Fight Holic

Higashi Tetsuya

Oda Jiu Jitsu

Shinji Arashiro

Suto Academy

Tsuchida Shigeaki

Medium Heavy

Blue House

Ryo Fujimori

Heavy

Suto Academy

Ayato Kunihiro

Open Weight

Blue House

Ryo Fujimori

Fight Holic

Higashi Tetsuya

Oda Jiu Jitsu

Masaki Nisimura

Masaki Kawada

Shinji Arashiro

Suto Academy

Ayato Kunihiro

Club Barbarian

Shu Kawahata

Blue

Light Feather

Braves Jiu-jitsu

Maeda Issa

Suto Academy

Shunsuke Yamamoto

Feather

Fight Holic

Shingo Sasai

Kanazawa Bjj

Ryutaro Ohashi

Open Weight

Fight Holic

Shingo Sasai

Oda Jiu Jitsu

Emanuel Inoue

Thiado Oda

Purple

Ultra Heavy

Suto Academy

Diego Taketomi

Fight Holic

Shinsuke Hatta

Open Weight

Suto Academy

Diego Taketomi

Murakami Eiji

Fight Holic

Shinsuke Hatta

Master

White

Light Feather

Club Barbarian

Tarou Wakamatsu

Suto Academy

Hugo Kunihiro

Open Weight

Suto Academy

Diego Wada

Hugo Kunihiro

Club Barbarian

Hisashi Iura

Brown

Light

Tri-force Osaka

Daniel Tinsley

Open Weight

Tri-force Osaka

Daniel Tinsley

Senior 1

White

Feather

Club Barbarian

Takao Ogiya

Suto Academy

Kikuchi Shinichi

Heavy

T-struggle

Ryuji Shimada

Oda Jiu Jitsu

Yuichi Kawai

Open Weight

T-struggle

Ryuji Shimada

Suto Academy

Kikuchi Shinichi

Senior 2

White

Open Weight

Fight Holic

Kazuaki Nakahashi

Oda Jiu Jitsu

Yuichi Kawai

Blue

Open Weight

Oda Jiu Jitsu

Ednelson Shinohara

Kanazawa Bjj

Ryutaro Ohashi

Purple

Light

Kanazawa Bjj

Koumei Higashi

Suto Academy

Murakami Eiji

Black

Heavy

Suto Academy

Katsutoshi Ishikura

Casimiro Suto

Open Weight

Suto Academy

Katsutoshi Ishikura

Casimiro Suto

Senior 3

White

Feather

Fight Holic

Kazuaki Nakahashi

Club Barbarian

Marcello Mercalli

Gender Female

Age
Belt
Weight
Academy
Fighters

Youth

Grey

Feather

Mybjj Team Japan

Bruna Makishi

Junior Teen

Yellow

Middle

Mybjj Team Japan

Brenda Makishi

Adult

White

Feather

Fight Holic

Mika Sakamoto

Oda Jiu Jitsu

Hirota Kana

Medium Heavy

Oda Jiu Jitsu

Hana Kawai

Suto Academy

Marilin Otiai

Open Weight

Fight Holic

Mika Sakamoto

Oda Jiu Jitsu

Hirota Kana

Hana Kawai

Suto Academy

Marilin Otiai