COPA LAS CONCHAS JIU JITSU IBARAKI INTERNATIONL 2018

Fighters List

Gender Male

Age
Belt
Weight
Academy
Fighters

Teen

White

Light

Strapple Ibaraki

Ryusei Sasaki

Strapple Toride Jiu Jitsu Academy

Kawamura Fuuta

Adult

White

Feather

Strapple Ibaraki

Kiryuu Yosizawa

Marcos Rodrigues

Paraestra Chiba

Tatsuya Yanaka

Ocean Jiu Jitsu Academy

Takatsugu Ezawa

Middle

Strapple Ibaraki

Akihiro Numajiri

Katori Dojo

Yasuhiro Taguchi

Ocean Jiu Jitsu Academy

Yuusuke Watanabe

Heavy

Strapple Toride Jiu Jitsu Academy

Hideaki Noguchi

Open Weight

Strapple Toride Jiu Jitsu Academy

Hideaki Noguchi

Paraestra Chiba

Tatsuya Yanaka

Ocean Jiu Jitsu Academy

Takatsugu Ezawa

Yuusuke Watanabe

Strapple Ibaraki

Marcos Rodrigues

Blue

Feather

Strapple Ibaraki

Shohei Iwakura

Strapple Toride Jiu Jitsu Academy

Takeru Ishihara

Paraestra Chiba

Yoshinori Ishizaki

Open Weight

Strapple Ibaraki

Shohei Iwakura

Strapple Toride Jiu Jitsu Academy

Takeru Ishihara

Paraestra Chiba

Yoshinori Ishizaki

Master

White

Feather

Strapple Ibaraki

Junnosuke Yasuda

Paraestra Chiba

Kentaro Tajima

Tri-force Hides Kick

Keiju Ryu

Light

Strapple Ibaraki

Takayuki Hirako

Ocean Jiu Jitsu Academy

Ken Kimura

Trial

Tomoaki Yamashita

Middle

Strapple Ibaraki

Tatsuya Ono

Open Weight

Strapple Ibaraki

Tatsuya Ono

Ocean Jiu Jitsu Academy

Ken Kimura

Blue

Light Feather

Strapple Ibaraki

Shinichi Tsuchida

Katori Dojo

Kazuya Sugasawa

Light

Strapple Ibaraki

Shintaro Takaichi

Ocean Jiu Jitsu Academy

Hironori Chiba

Paraestra Chiba

Yujiro Bando

Middle

Strapple Ibaraki

Taiki Yonashiro

Open Weight

Ocean Jiu Jitsu Academy

Hironori Chiba

Strapple Ibaraki

Taiki Yonashiro

Senior 1

White

Light Feather

Tri-force Gotanda

Kenta Tanaka

Futawa Jiu Jitsu

Sato Manabu

Blue

Rooster

Paraestra Chiba

Kohhei Sakuda

Futawa Jiu Jitsu

Hamashima Tadashi

Light Feather

T-blood

Kazuo Fueta

Katori Dojo

Yasumasa Uchino

Feather

Checkmat Japan

Yuji Takahashi

Light

Strapple Ibaraki

Toshihide Suzuki

Newaza World Sosa

Nobuyuki Ito

Super Heavy

Strapple Ibaraki

Yuichi Nakayama

Open Weight

Strapple Ibaraki

Yuichi Nakayama

Toshihide Suzuki

Purple

Light Feather

Cool Champ Club

Yuuichirou Kobayashi

Over Limit Jiu Jitsu Association

Hiroyuki Watanabe

Light

Cool Champ Club

Morishita Tomoyuki

Paraestra Chiba

Daisuke Okuyama

Strapple Ibaraki

Hiromich Shibasaki

Middle

Paraestra Chiba

Naoki Yoshida

Open Weight

Paraestra Chiba

Naoki Yoshida

Daisuke Okuyama

Strapple Ibaraki

Hiromich Shibasaki

Senior 2

White

Feather

Bushokan Dojo

Tadashi Horikawa

Futawa Jiu Jitsu

Hamada Shinichi

Tri-force Hides Kick

Keitaro Sugano

Medium Heavy

Free

Michihiro Ito

Open Weight

Bushokan Dojo

Tadashi Horikawa

Free

Michihiro Ito

Blue

Light Feather

Strapple Ibaraki

Takamura Satoshi

Strapple Toride Jiu Jitsu Academy

Nobuhiro Kawamura

Light

Wizard Bjj

Katuyosi Okada

Katori Dojo

Katsuhiro Aoyagi

Purple

Feather

Paraestra Chiba

Yuichi Tohda

Carpe Diem

Koutaku Kawazu

Senior 3

Blue

Open Weight

Wizard Bjj

Katuyosi Okada

Over Limit Jiu Jitsu Association

Katsumi Nakayama