SJJJF - DUMAU HOKAIDO JIU JITSU TOURNAMENT 2017

Academy Results

Adults

Rank Academy Gold Silver Bronze Points
1 Free 8 3 1 66
2 Over limit jiu jitsu association 2 14 7 63
3 Bellatleo 5 2 1 42
4 Atsubetsu_bjj 4 2 1 35
5 Gymnashion sapporo 3 1 0 24
6 Trust jiu jitsu academy 3 0 0 21
7 Paraestra sapporo 0 2 5 11
8 Newaza world shinagawa 0 1 0 3