ADI Sports Rank 2016
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Henrique Diego Ogawa Jiu Jitsu 21.00 6
2 Henrique Okada Kussano Team 16.20 6
3 Robert De Andrade Suto Academy 12.00 5
4 Ikari Yuichi Rotus Setagaya 11.00 4
5 Shinsuke Hatta Fight Holic 11.00 2
6 Yuto Nishimura Ogawa Jiu Jitsu 11.00 2
7 Carlo Pacileo Carpe Diem 10.00 1
8 Lucas Tahira Rocha Jiu Jitsu 7.20 5
9 Lucas Hirotomi Rrt 6.60 3
10 Shin-ichirou Ohmae Hishoujuku 6.60 2
11 Kawassaki Kenitiro Mybjj Team Japan 6.60 2
12 Alexandre Yoshino Mybjj Team Japan 6.00 1
13 Sobue Makoto Alive 6.00 1
14 Felipe Kitaoka Wk Suruga 6.00 1
15 Diego Byrro Donosti Bjj 5.00 0
16 Yuichiro Hasegawa Suto Academy 3.00 1
17 Tatsuhiro Kodama Amazon Fight Nova Opção 3.00 1
18 Masayuki Dos Santos Impacto Japan B.j.j 3.00 1
19 Yusuke Enmanji Kanazawa Bjj 3.00 1