ASJJF Japan Rank 2016
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Hosoda Minoru Yao Bjj 11.00 4
2 Toshiyuki Niwa Team Legnum 11.00 4
3 Takeshi Miyamoto G-free 11.00 3
4 Tomoki Nagano Ishida Dojo 11.00 2
5 Yoshitaka Furukawa Rocha Jiu Jitsu 10.00 3
6 Munehiko Sakamoto Gracie Barra 10.00 2
7 Sato Naoto Free 10.00 1
8 Hiroshi Isomura Grappling Shoot Boxers 6.60 3
9 Noritake Yasuo Carpe Diem Hope 6.60 2
10 Seto Kazuo Scorpion Gym 6.00 2
11 Hamashima Tadashi Futawa Jiu Jitsu 6.00 1
12 Yasuyuki Yamao Jiusenkan 3.00 1