ASJJF Japan Rank 2016
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Cesar Ueno Tree Brazilian Jiu Jitsu 78.00 10
2 Luan Marques Tree Brazilian Jiu Jitsu 44.00 8
3 Rafael Yuske Tokai Bjj 33.60 6
4 Uemura Henrique Ogawa Jiu Jitsu 23.80 6
5 Gregory Tanaka Impacto Japan B.j.j 19.00 3
6 Takeuti Eiji Team Legnum 17.60 4
7 Hiroto Kishida Jiusenkan 17.60 4
8 Kouhei Yamamoto Seishin Bjj 14.30 4
9 William Nagai Infight Japan 12.60 3
10 Arisa Fujimura Impacto Japan B.j.j 11.00 2
11 Emma Neil Nova Uniao 11.00 2
12 Daiki Itou Buffalo Jiu-jitsu 11.00 2
13 Jun Figueredo Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 10.00 1
14 Takasugi Kai Grappling Shoot Boxers 10.00 1
15 Larry Wooten Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 10.00 1
16 Agatha Franco Rulbjj 10.00 1
17 Shinpei Higuchi Paraestra Chiba 10.00 1
18 Uchida Takeru Bjj Academy Nobushi 10.00 1
19 Toru Yamashita Jiusenkan 9.60 3
20 Rafael Kuwahara Infight Japan 9.00 2
21 Pedro Murakami Impacto Japan B.j.j 9.00 2
22 Hiroko Hatada Tree Rul Bjj 6.60 2
23 Cesar Ueno Tree Rul Bjj 6.60 2
24 Arata Honda Seishin Bjj 6.60 2
25 Alexis Kirk Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 6.60 2
26 Gabriel Yudi Ogawa Jiu Jitsu 6.60 2
27 Igor Onishi Tokai Bjj 6.60 2
28 Carollina Kuwahara Infight Japan 6.00 1
29 Narita Syuuma Paraestra Gifu 6.00 1
30 Giovani Katyu Infight Japan 6.00 1
31 Shouda Gaku Nova Uniao 6.00 1
32 Johnson Carter Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 6.00 1
33 Daisuke Kugou Mach Dojo 6.00 1
34 Wei Cheng Pai Hsinchu Bjj 6.00 1
35 Takasugi Kai Grappling Shoot Boxers 6.00 1
36 Henrique Uemura Ogawa Jiu Jitsu 6.00 1
37 Kou Ikeda Jiusenkan 6.00 1
38 Isiah Macabalitao Uprising Jiu Jitsu 3.00 1
39 Laurel Hammond Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 3.00 1
40 Akira Yano Kussano Team 3.00 1
41 Leticia Fujimori Impacto Japan B.j.j 3.00 1
42 Arata Honda Seishin Bjj 3.00 1