ASJJF Japan Rank 2016
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Sakuya Ito Tree Brazilian Jiu Jitsu 67.00 8
2 Ryo Horikawa Carpe Diem 52.00 9
3 Ishizaka Kuushi Rocha Jiu Jitsu 26.00 3
4 Kaito Ono Nr Jiu-jitsu 18.60 4
5 Ai Yoshinaga Paraestra Gifu 16.60 3
6 Sasaki Syunma Paraestra Chiba 16.60 3
7 Koushi Kawazu Carpe Diem 16.00 2
8 Pedro Okamoto Impacto Japan B.j.j 12.60 3
9 Luana Inoue Impacto Japan B.j.j 12.00 2
10 Tsukino Kayky Bjj Coach Japan 11.00 2
11 Momo Shimizu Hakushinkai 11.00 2
12 Ezekiel Duran Jr Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 11.00 2
13 Kengo Nagase Farol 11.00 2
14 Thomas Stofka Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 11.00 2
15 Joshua Asanuma Ogawa Jiu Jitsu 10.00 1
16 Alex Kulyk Uprising Jiu Jitsu 10.00 1
17 Kuushi Ishizaka Rocha Jiu Jitsu 10.00 1
18 Trinity Duran Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 10.00 1
19 Seiryu Masada Strapple Ohana 9.60 3
20 Yuuri Chiku Paraestra Koga 6.60 2
21 Bryce Holloway Nova Uniao 6.60 2
22 Jyouya Shimizu Paraestra Chiba 6.60 2
23 Tristan Cotto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 6.60 2
24 Tamon Kshihara Newaza-world Hanshin 6.60 2
25 Kouga Nakanishi Team Legnum 6.00 1
26 Kenzo Nishijima Base Jiu Jitsu Pereira Team 6.00 1
27 Raon Iju Paraestra Koiwa 6.00 1
28 Maya Solis Nova Uniao 6.00 1
29 Kaito Shiratori Paraestra Chiba 6.00 1
30 Luana Inoue Impacto Japan B.j.j 6.00 1
31 Taichi Shiraishi Seishin Bjj 3.00 1
32 Kouta Akiba Paraestra Koga 3.00 1
33 Tristan Hammond Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 3.00 1
34 Minori Sugio Gracie Barra 3.00 1
35 Melissa Watanabe Carlos Toyota Bjj 3.00 1
36 Michael Hollo Nova Uniao 3.00 1