ASJJF Japan Rank 2016
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Eduardo Vidal Rulbjj 55.60 15
2 Will Karakawa Tree Rul Bjj 50.80 11
3 Tatsuhiko Fujii Alive 22.00 6
4 Mauricio Takabayashi Rocha Jiu Jitsu 17.00 4
5 Jungo Arimoto Miburo 14.00 3
6 Koujirou Hayashi Paraestra Izumi 11.00 4
7 Junichiro Wada Impacto Japan B.j.j 11.00 3
8 Masahiko Kougo Team Legnum 11.00 3
9 Yasuyuki Satokawa Newaza World Shinagawa 11.00 2
10 Toshimitsu Yamawaki Team Legnum 11.00 2
11 Horikawa Masahiro Gracie Barra Japan 11.00 2
12 Niti Techottiasnee Emac 10.00 3
13 Takeuchi Yosito Paraestra Muroran 10.00 2
14 Yoneda Roney Tokai Bjj 10.00 2
15 Sato Kentaro Jacks 7.20 5
16 Yukinori Urata Gracie Barra 6.60 2
17 Kyohito Zukeran Golleta Jiu-jitsu 6.60 2
18 Taniwaki Yasuto Paraestra Osaka 6.60 2
19 Yasushi Ito Impacto Japan B.j.j 6.60 2
20 Yasunari Nakajima Gymnashion Sapporo 6.00 1
21 Yoshinori Tsunetomi Scorpion Gym 6.00 1
22 Marcos Oshiro Tokai Bjj 5.00 0
23 Okuno Yoshihisa Team Legnum 3.00 1
24 Nikola Souza Rulbjj 3.00 1
25 Makoto Ono Splash 3.00 1
26 Jun Sugiyama Pogona Club Gym 3.00 1