ASJJF Japan Rank 2016
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Rodrigo Souza Impacto Japan B.j.j 104.00 21
2 Adriano Pereira Rulbjj 27.60 8
3 Takashi Hashimoto Paraestra Kichijoji 27.60 5
4 Masanori Nakanishi M-works Osaka 12.00 3
5 Tarou Nishira Team Legnum 11.00 2
6 Michael Aviado Body Of Four Bjj Academy 10.00 2
7 Kentarou Watabe Striking Gym Ares 10.00 1
8 Ito Kenichi Carpe Diem 10.00 1
9 Kosuke Yamamoto Spok 6.60 2
10 Yoshikazu Ishiguro Ogawa Jiu Jitsu 6.60 2
11 Kenn Iida Team Legnum 6.60 2
12 Will Karakawa Tree Rul Bjj 6.00 1
13 Yutaka Senda Jiusenkan 6.00 1
14 Fabricio Sakai Ogawa Jiu Jitsu 6.00 1
15 Chuck Willen Carpe Diem 6.00 1
16 Fabiano Martins Ogawa Jiu Jitsu 6.00 1
17 Ryosuke Arai Pogona Club Gym Paixao 6.00 1
18 Michitaka Kuroda Yoyogi Forest Jiu-jitsu Club 6.00 1
19 Marcelo Moreno Maezuca Ogawa Jiu Jitsu 6.00 1
20 Koichiro Karu Paraestra Kichijoji 6.00 1
21 Junya Arakawa Kussano Team 6.00 1
22 Eduardo Vidal Rulbjj 3.00 1
23 Kate Sakaiya Cdjj 3.00 1