ASJJF Japan Rank 2016
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Rogerio Cristo Evox Bjj 60.60 17
2 Johnny Shimizo Tani Team 39.80 14
3 Rogerio Suto Impacto Japan B.j.j 33.00 9
4 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 23.20 8
5 Flavio Tashiro Over Limit Jiu Jitsu Association 21.00 3
6 Takayuki Koyama Fukuzumi Jiu-jitsu 21.00 3
7 Takashi Goto Free 17.00 4
8 Fujii Toru Rb Academy 12.60 3
9 Kazumasa Sakakibara Ogawa Jiu Jitsu 12.00 5
10 Marcos Lima Carlos Toyota Bjj 12.00 4
11 Simao Da Cunha Jailton Ogawa Jiu Jitsu 11.00 2
12 Emerson Azuma Over Limit Jiu Jitsu Association 11.00 2
13 Fabio Gonçalves Evox Bjj 10.00 3
14 Flavio Bueno Impacto Japan B.j.j 10.00 3
15 Walter Franco Rulbjj 9.00 3
16 Kamarao Silva Carlos Toyota Bjj 6.60 2
17 Alexander Santos Over Limit Jiu Jitsu Association 6.60 2
18 Leandro De Deus Impacto Japan B.j.j 6.60 2
19 Yusuke Itabashi Gracie Barra 6.60 2
20 Valter Ueno Tree Brazilian Jiu Jitsu 6.00 2
21 Mitsuhara Mitsui Rulbjj 6.00 1
22 Andre Hasegawa Andre Hasegawa Bjj 6.00 1
23 Yoshikazu Azuma Team Legnum 6.00 1
24 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 6.00 1
25 Joao Kauvauti Ogawa Jiu Jitsu 3.30 2
26 Shinkawa Takeshi Team Legnum 3.00 1