ASJJF Japan Rank 2016
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Rogerio Suto Impacto Japan B.j.j 76.60 18
2 Everton Asao Impacto Japan B.j.j 33.00 9
3 Walter Franco Rulbjj 22.20 8
4 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 22.20 8
5 Ricardo Silva Ogawa Jiu Jitsu 19.80 7
6 Fabio Sugawara Infight Japan 17.60 6
7 Carlos Kimura Impacto Japan B.j.j 16.60 3
8 Minami Kazuyoshi Paraestra Higashi Osaka 13.20 7
9 Flavio Tashiro Over Limit Jiu Jitsu Association 12.00 2
10 Mitsuhara Mitsui Rulbjj 11.00 3
11 Toshikazu Shiragami Jiusenkan 11.00 3
12 Rangel Rodrigues Rrt 11.00 3
13 Simao Da Cunha Jailton Ogawa Jiu Jitsu 11.00 2
14 Ryo Moriwaki Mma Dojo Cobra Kai 11.00 2
15 Jonatas Novaes Paragon Brazilian Jiu Jitsu 11.00 2
16 Robson Oliveira Oda Jiu Jitsu 10.00 2
17 Yoshihiro Yamada Holoimua 10.00 1
18 Takashi Goto Free 10.00 1
19 Lucas Tani Lucas Tani Team 7.20 3
20 Motoki Ito Jiusenkan 6.60 2
21 Fernando Maiole Ogawa Jiu Jitsu 6.00 3
22 Rafael Guimar√£es Rulbjj 6.00 3
23 Emerson Azuma Over Limit Jiu Jitsu Association 6.00 2
24 Almir Santos Ogawa Jiu Jitsu 6.00 1
25 Carlos Kihara Impacto Japan B.j.j 3.00 2
26 Fernando Maioli Ogawa Jiu Jitsu 3.00 1
27 Flavio Bueno Impacto Japan B.j.j 3.00 1
28 Wesley Dos Santos Miyaki Base Jiu Jitsu Pereira Team 3.00 1
29 Almir Santos Ogawa Jiu Jitsu 3.00 1