Rank 2015
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Association 71.00 4
2 Emerson Azuma Over Limit Jiu Jitsu Association 15.00 1
3 Jailton Simao Cunha Ogawa Jiu Jitsu 10.00 1
4 Helio Machado Shinkai Dojo 9.00 2
5 Kouichi Uhara Nr Jiu-jitsu 6.60 2
6 Shigeru Taguchi Nova Uniao 6.00 1
7 Fabio Matsutsue Infight Japan 6.00 1
8 Walter Franco Tree Rul Bjj 6.00 1
9 Flavio Tashiro Over Limit Jiu Jitsu Association 5.00 0