*LAS CONCHAS RANKING 2018
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Kunihiro Kozawa Strapple Setagaya Jiyugaoka 8.40 5
2 Hirokazu Nega Rjj 7.70 2
3 Sasaki Genyoh Tribe Tokyo Mma 3.30 2
4 Masahiro Ono Carpe Diem 3.30 2
5 Takahiro Suzuki Tribe Tokyo Mma 3.30 2
6 Tatsuru Kubota Sora Bjj 1.00 1
7 Keisuke Sato Sora Bjj 1.00 1
8 Hiroaki Ohgoshi Paraestra Koiwa 1.00 1