*LAS CONCHAS RANKING 2018
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Park Seong Ho Sora Bjj 7.70 4
2 Isao Tsuchiya Isshin Jiu Jitsu Academy 7.70 4
3 Tadashi Sekitani Sora Bjj 7.70 2
4 Katsumi Nakayama Over Limit Jiu Jitsu Association 7.00 1
5 Joseph Benavides Pato Studio 3.30 2
6 Yasuyuki Sakai Carpe Diem 3.30 2
7 Toshikazu Sekizawa Hasuda Jiu Jitsu Lab. 3.00 1
8 Nobuaki Takasu Sora Bjj 1.00 1
9 Akira Shimamura Tribe Tokyo Mma 1.00 1