*LAS CONCHAS RANKING 2018
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Edwin Jose Francois Caveirinha Jiu Jitsu 8.40 4
2 Park Seong Ho Sora Bjj 7.70 4
3 Isao Tsuchiya Isshin Jiu Jitsu Academy 7.70 4
4 Tadashi Sekitani Sora Bjj 7.70 2
5 Watanabe Keita Fellows 7.00 2
6 Jacoby Bruner Caveirinha Jiu Jitsu 7.00 1
7 Katsumi Nakayama Over Limit Jiu Jitsu Association 7.00 1
8 Charleston Kelly Caveirinha Jiu Jitsu 3.60 3
9 Yasuyuki Sakai Carpe Diem 3.30 2
10 Joseph Benavides Pato Studio 3.30 2
11 Seiya Fujii Slack 3.00 1
12 Toshikazu Sekizawa Hasuda Jiu Jitsu Lab. 3.00 1
13 Yosuke Koizumi Gracie Barra Nagano 3.00 1
14 Thomas Zackary Caveirinha Jiu Jitsu 1.10 2
15 Nobuaki Takasu Sora Bjj 1.00 1
16 Akira Shimamura Tribe Tokyo Mma 1.00 1