*LAS CONCHAS RANKING 2018
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Shunsuke Jonouchi Oota Dojo 7.70 4
2 Noboru Hayashida Newaza World Gt-base 7.70 2
3 Fujitani Shigeharu Sora Bjj 7.00 1
4 Jyousuke Ihara Paraestra Koiwa 7.00 1
5 Kai Sakano Sora Bjj 3.30 4
6 Kan Muto Sora Bjj 3.30 3
7 Hiroki Otake Strapple Toride Jiu Jitsu Academy 3.00 1
8 Takahiro Suzuki Tribe Tokyo Mma 3.00 1
9 Ryusuke Yamada Sora Bjj 1.00 1
10 Joe Harima Sora Bjj 1.00 1