*LAS CONCHAS RANKING 2018
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Fukushima Daishi Core 7.70 2
2 Kosei Takagi Carpe Diem 7.70 2
3 Marcos Aroucha Infight Japan 7.70 2
4 Masaki Ogawa Liberta Jiu Jitsu 7.70 2
5 Takeya Fujita Renatus Jiu-jitsu Academy 7.70 2
6 Mamoru Sakurai Liberta Jiu Jitsu 7.00 2
7 Motohiro Yoshida Tribe Tokyo Mma 3.30 3
8 Takeshi Ogawa Liberta Jiu Jitsu 3.30 2
9 Hideki Itani Carpe Diem 3.30 2
10 Uchiyama Takumi Fellows 3.30 2
11 Takayuki Saito Tribe Tokyo Mma 3.30 2
12 Shinya Tamura Team Leoza 3.00 1
13 Yuuma Mutou Brave Heart 1.00 1
14 Tomoatsu Miyazaki Isshin Jiu Jitsu Academy 1.00 1