*LAS CONCHAS RANKING 2018
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Ryosuke Oda Imanari Jiu Jitsu 8.40 5
2 Yudai Yano Axis Ichinomiya 7.70 3
3 Koki Takao Reversal Gym Yokohama Groundslam 7.70 2
4 Ogasawara Yu-ki Sora Bjj 7.00 2
5 Yusuke Shibata Tribe Tokyo Mma 7.00 1
6 Shinji Shimizu Rjj 3.30 2
7 Masataka Beppu Sora Bjj 3.30 2
8 Hau Kin Man Paraestra Kawasaki 3.00 1
9 Marcos Aroucha Infight Japan 3.00 1
10 Shimura Kei Reversal Gym Tachikawa Alpha 1.00 1