*LAS CONCHAS RANKING 2018
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Yukihiro Shisaka Isshin Jiu Jitsu Academy 8.40 4
2 Kazuaki Murase X-treme Jiu-jitsu Academy 7.70 2
3 Pedro Akiira Infight Japan 7.70 2
4 Hoonmin Kim K J Competition Team 7.70 2
5 Fumiya Hashimoto Sora Bjj 7.00 1
6 Kentaro Kuwata Carpe Diem 7.00 1
7 Douglas Torres Infight Japan 3.60 4
8 Takeru Ishihara Strapple Toride Jiu Jitsu Academy 3.30 2
9 Naoki Takahashi Reversal Gym Tachikawa Alpha 3.30 2
10 Takayuki Seki Axis Ichinomiya 3.00 3
11 Araki Toshiharu Nrcd Newaza Club 3.00 1
12 Kyohei Hagiwara Strapple Toride Jiu Jitsu Academy 1.00 1
13 Mori Takeshi Sora Bjj 1.00 1