***ASJJF NO-GI JAPAN RANKING 2018
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Kazuo Miyazawa Hishoujuku 7.70 3
2 Hiroto Abe Paraestra Chiba 5.00 0
3 Takahide Kitagawa Pato Studio 3.30 3
4 Tokita Masahiro Futawa Jiu Jitsu 1.00 1