*ASJJF EAST JAPAN RANKING 2018
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Yoshimura Sota X-treme Ebina 7.70 2
2 Shuuto Nishioka Paraestra Chiba 7.70 2
3 Kotaro Mizukami Carpe Diem 7.70 2
4 Hayatora Mitsumori Mach Dojo 7.70 2
5 Sayuri Omura Paraestra Chiba 7.00 1
6 Tsuruya Reo Paraestra Chiba 3.30 2
7 Gaku Satou Paraestra Chiba 3.30 2
8 Sena Kuremura Carpe Diem 3.30 2
9 Hibik Saitou Paraestra Tb 3.30 2
10 Kohane Ozaki Bjj Academy Nobushi 3.00 1
11 Guilherme Imazu Nova Uniao 1.00 1
12 Masaro Iwakami Paraestra Chiba 1.00 1
13 Gabriel Hashizaka Nova Uniao 1.00 1