*ASJJF EAST JAPAN RANKING 2018
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Dylan Ortiz Carpe Diem 8.40 3
2 Sora Kaneko Carpe Diem 7.70 2
3 Ito Goutaro Carpe Diem 7.00 1
4 Mimato Omura Paraestra Chiba 7.00 1
5 Sakura Ochiai Paraestra Chiba 7.00 1
6 Ryousei Hasegawa Paraestra Chiba 3.60 3
7 Otaka Yuki Paraestra Chiba 3.30 2
8 Kohaku Mizukami Carpe Diem 3.00 1
9 Ishin Hosono Carpe Diem 3.00 1
10 Joe San Agustin Ohana Bjj Misawa / Triton Fight Center Japan 1.10 2
11 Sohta Takagi Paraestra Chiba 1.00 1