*ASJJF EAST JAPAN RANKING 2018
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Kunihiro Kozawa Strapple Setagaya 7.70 5
2 Koutarou Matubara Free 7.70 3
3 Rubens Sanpei Vanguard Jiu Jitsu Japan 7.70 3
4 Sakamaki Kyousuke Sdc 7.70 2
5 Hidetaro Yamada Carpe Diem 7.70 2
6 Kunihiro Kozawa Strapple Setagaya Jiyugaoka 7.70 2
7 Kouji Iwakabe Ambitious Jiu Jitsu Academy 7.70 2
8 Katutoshi Fujieda Atsubetsu_bjj 7.00 2
9 Kunihiro Kozawa Strapple Setagaya Jiyugaoka 7.00 1
10 Masato Takemura Kameda Jiu-jitsu Club 7.00 1
11 Shogo Kunimochi Free 7.00 1
12 Seth Sarrett Uprising Jiu Jitsu 7.00 1
13 Takakazu Yamashita Rodeo Style Gym 7.00 1
14 Keisuke Kawashima Over Limit Jiu Jitsu Association 3.30 2
15 Fujita Kakuji Paraestra Hachioji 3.30 2
16 Ryouta Tomiki Vanguard Jiu Jitsu Japan 3.30 2
17 Ikuina Yuichi Endure Bjj 3.30 2
18 Kazuto Itakura Strapple Ohana 3.30 2
19 Seok Jae Choi Itadaki Jiu Jitsu 3.00 2
20 Francois Xavier Pustoch Carpe Diem 3.00 1
21 Takayuki Kudou Over Limit Jiu Jitsu Association 3.00 1
22 Kazuyoshi Senga Never Quit 3.00 1
23 Ken Oi Never Quit 3.00 1
24 Shin Kataoka Strapple Ohana 1.10 2
25 Mitsunobu Ueda Never Quit 1.00 1
26 Masatoshi Aida Over Limit Jiu Jitsu Association 1.00 1
27 Sean Soc Sabacajan Over Limit Jiu Jitsu Association 1.00 1
28 Yoda Suguru Vanguard Jiu Jitsu Japan 1.00 1