*ASJJF EAST JAPAN RANKING 2018
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Shuntaro Miura Bellatleo 9.80 7
2 Lucas Ozawa Over Limit Jiu Jitsu Association 8.70 6
3 Kelly Kofford Ohana Bjj Misawa / Triton Fight Center Japan 8.40 5
4 Eduardo Kenji Over Limit Jiu Jitsu Association 8.40 3
5 Taketo Asanuma Atsubetsu_bjj 8.40 3
6 Takashi Senuma Paraestra Hachioji 8.40 3
7 Kazuhito Kida Paraestra Koiwa 8.40 3
8 Nicholas Martin Ohana Bjj Misawa / Triton Fight Center Japan 7.70 5
9 Toshiaki Murakami Vanguard Jiu Jitsu Japan 7.70 3
10 Yuto Uchibori Underground 7.70 3
11 Syunya Nishimura Underground 7.70 2
12 Tamaki Michitaka Over Limit Jiu Jitsu Association 7.70 2
13 Koichiro Yamashita Bellatleo 7.70 2
14 Naoki Fujita Free 7.70 2
15 Ricardo Duarte Vanguard Jiu Jitsu Japan 7.70 2
16 Delandrick Writt Ohana Bjj Misawa / Triton Fight Center Japan 7.70 2
17 Akimura Naoki Paraestra Chiba 7.70 2
18 Takehito Nemoto X-treme Ebina 7.70 2
19 Tomoaki Iriguchi Rb Academy 7.00 1
20 Shunsuke Yamashina Free 7.00 1
21 Taichi Kitajima Rb Academy 7.00 1
22 Hiroyuki Ooi Gymnashion Sapporo 5.00 5
23 Ronny Mo Over Limit Jiu Jitsu Association 5.00 3
24 Satoshi Yamazaki Free 3.60 3
25 Takuya Takahashi Rodeo Style Gym 3.60 3
26 Keisuke Kodama Over Limit Jiu Jitsu Association 3.60 3
27 Yuukou Aikawa Reversal Gym Yokohama Groundslam 3.60 3
28 Robert Acevedo Ohana Bjj Misawa / Triton Fight Center Japan 3.30 5
29 Takashi Kurose Over Limit Jiu Jitsu Association 3.30 2
30 Renato Sido Over Limit Jiu Jitsu Association 3.30 2
31 Eduardo Kenji Over Limit Jiu Jitsu Association 3.30 2
32 Yosimasa Sasahara Over Limit Jiu Jitsu Association 3.30 2
33 Daehyeon Jo Mu Gym 3.30 2
34 Christopher Payne Paraestra Chiba 3.30 2
35 Ryuon Iju Paraestra Koiwa 3.30 2
36 Yota Kobayashi Paraestra Tb 3.30 2
37 Shunri Suzuki Free 3.30 2
38 Marek Karpíšek Carpe Diem 3.30 2
39 Joe San Agustin Ohana Bjj Misawa / Triton Fight Center Japan 3.00 1
40 Satoshi Yamazaki Free 3.00 1
41 Nishijima Shingo Over Limit Jiu Jitsu Association 3.00 1
42 Zam Joshua Narbuada Over Limit Jiu Jitsu Association 3.00 1
43 Tomohito Nakabayashi Over Limit Jiu Jitsu Association 1.10 2
44 Hisashi Nishizaike Nova Uniao 1.10 2
45 Yoneta Tastuya Atsubetsu_bjj 1.10 2
46 Yuta Kondo Over Limit Jiu Jitsu Association 1.00 1
47 Shiryu Yamamoto Paraestra Tb 1.00 1
48 Tairo Kanesaka Underground 1.00 1
49 Makoto Tsukada Strapple Ohana 1.00 1
50 Donguk Jeong Mu Gym 1.00 1
51 David Ortiz Carpe Diem 1.00 1
52 Shuhei Omori Hishoujuku 1.00 1
53 Koike Daisuke Over Limit Jiu Jitsu Association 1.00 1
54 Ryo Nagasaka Over Limit Jiu Jitsu Association 1.00 1
55 Naoki Kajino Over Limit Jiu Jitsu Association 1.00 1
56 Hirano Atsushi Free 1.00 1