*ASJJF EAST JAPAN RANKING 2018
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Yuji Goto Isshin Jiu Jitsu Academy 11.00 4
2 Rangel Rodrigues Rrt 7.70 3
3 Rogerio Suto Impacto Japan B.j.j 7.70 2
4 Daisuke Nakamura Pato Studio 7.70 2
5 Toshihiko Takahashi Paraestra Kichijoji 7.70 2
6 Takashi Goto Team Legnum 3.30 4
7 Rodrigo Takemoto Rulbjj 3.30 3
8 Fabio Iwase Nova Uniao 3.30 2
9 Agnaldo Taba Cool Champ Club 1.00 1
10 Alexander Santos Over Limit Jiu Jitsu Association 1.00 1
11 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Association 1.00 1
12 Takayasu Tsukamoto Paraestra Kichijoji 1.00 1