*****ASJJF/SJJIF NO-GI ASIA RANKING 2018
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Kazuo Miyazawa Hishoujuku 7.70 3
2 Jintae Kim Cho Sung Min Jiu Jitsu 7.70 2
3 Jiyong Lee Cho Sung Min Jiu Jitsu 7.00 2
4 Hiroto Abe Paraestra Chiba 5.00 0
5 Takahide Kitagawa Pato Studio 3.30 3
6 Ji Hoon Kim Gbk Dream Team 3.30 2
7 Rajeev Williams Kuya Jiu-jitsu 3.00 2
8 Jaehun Sim Marc Union 3.00 1
9 Tokita Masahiro Futawa Jiu Jitsu 1.00 1