*****ASJJF/SJJIF JIU JITSU ASIA RANKING 2018
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Shuuto Nishioka Paraestra Chiba 7.70 2
2 Sara Suto Impacto Japan B.j.j 7.70 2
3 Zion Borba Impacto Japan B.j.j 7.70 2
4 Karen Hironaka Master Japan 7.70 2
5 Yoshimura Sota X-treme Ebina 7.70 2
6 Kou KatĂ´ Bjj Dousin 7.70 2
7 Hayatora Mitsumori Mach Dojo 7.70 2
8 Kotaro Mizukami Carpe Diem 7.70 2
9 Rui Yamamoto Tk Training Center 7.70 2
10 Taiga Matsuda Impacto Japan B.j.j 7.00 1
11 Luana Ishi Impacto Japan B.j.j 7.00 1
12 Sayuri Omura Paraestra Chiba 7.00 1
13 Giovana Jose Impacto Japan B.j.j 3.30 2
14 Tsuruya Reo Paraestra Chiba 3.30 2
15 Gaku Satou Paraestra Chiba 3.30 2
16 Marcel Kenji Impacto Japan B.j.j 3.30 2
17 Hibik Saitou Paraestra Tb 3.30 2
18 Sena Kuremura Carpe Diem 3.30 2
19 Bruno De Moura Impacto Japan B.j.j 3.30 2
20 Sono Hasegawa Paraestra Nakagawa Ide Dojo 3.30 2
21 Kazuya Kimura Paraestra Nakagawa Ide Dojo 3.30 2
22 Maria Eduarda Nakamura Impacto Japan B.j.j 3.00 1
23 Yuusaku Oosawa Grappling Shoot Boxers 3.00 1
24 Kohane Ozaki Bjj Academy Nobushi 3.00 1
25 Yamato Waki Paraestra Nakagawa Ide Dojo 1.00 1
26 Guilherme Imazu Nova Uniao 1.00 1
27 Pedro Kobayashi Impacto Japan B.j.j 1.00 1
28 Gabriel Hashizaka Nova Uniao 1.00 1
29 Matheus Harima Impacto Japan B.j.j 1.00 1
30 Rikako Katsurayama Gfteam 1.00 1
31 Kaede Kuribayasi Team Doushin 1.00 1
32 Masaro Iwakami Paraestra Chiba 1.00 1