6- ASJJF EAST JAPAN RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Phillip Aguena Over Limit Jiu Jitsu Association 32.00 8
2 Kaue Inoue Rulbjj 26.60 9
3 David Ortiz Carpe Diem 20.60 5
4 Gustavo Destro Infight Japan 12.60 6
5 Takeshi Sanchez Rodeo Style Gym 12.00 5
6 Raito Suzuki Cerejeira Jiujiz 11.00 3
7 Tomohiro Kanou Blue Max 11.00 2
8 Sho Sekizawa Paraestra Koga 11.00 2
9 Ryo Shigematsu Gokita Gym 11.00 2
10 Masaya Nagaoka Team Hamonkai 10.00 1
11 Yoon Tae-kyu Free 10.00 1
12 Kyousuke Ihara Paraestra Koiwa 10.00 1
13 Junto Suzuki Cerejeira Jiujiz 6.60 4
14 Lucas Barboza Over Limit Jiu Jitsu Association 6.60 2
15 Henrick Hayashi Over Limit Jiu Jitsu Association 6.60 2
16 Ryuji Ito Team Hamonkai 6.00 1
17 Morosawa Haruto Over Limit Bjj 6.00 1
18 Tanno Ryuji Nova Uniao 6.00 1
19 Jonathan King Uprising Jiu Jitsu 6.00 1
20 Enrique Castro Nova Uniao 5.00 0
21 Matheos Kusakabe Gracie Gym Fujinomiya 3.00 1
22 Masao Kanashiro Infight Japan 3.00 1