6- ASJJF EAST JAPAN RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Haisan Rida Carpe Diem 33.00 7
2 Kazuto Hamasaki Lotus Setagaya 23.00 3
3 Thomas Mietz Carpe Diem 21.00 6
4 Bruno Ishi Impacto Japan B.j.j 17.00 6
5 Shinji Shoyama Over Limit Jiu Jitsu Association 17.00 5
6 Arai Yuji Over Limit Jiu Jitsu Association 16.00 3
7 Yokoyama Takeji Grabaka Jiu-jitsu Club 11.00 2
8 Keita Ishibashi Duro Gym / Under Ground 11.00 2
9 Taiji Konno Rb Academy 11.00 2
10 Yoshitaro Kasai Martial Art And Fitines Luminous 11.00 2
11 Oh Yeongchae Trust Jiu Jitsu Academy 11.00 2
12 Manabu Nogut Minami Kawachi Jiu-jitsu Club 9.60 4
13 David Garmo Carpe Diem 7.20 3
14 Goto Takuma Soujiukai Sendai 6.60 4
15 Kwon Seyoon Checkmat Korea 6.60 4
16 Gilson Sonne Infight Japan 6.60 3
17 Naofumi Geki Itadaki Jiu Jitsu 6.60 2
18 Rintaro Ishige Carpe Diem 6.60 2
19 Yasuyuki Maruta Paraestra Muroran 6.60 2
20 Meneses Jackson Ogawa Jiu Jitsu 6.60 2
21 Hiroshi Ishida Itadaki Jiu Jitsu 6.60 2
22 Kimihiro Hirose Futawa Jiu Jitsu 6.00 2
23 Eric Fought Nova Uniao 6.00 2
24 Hyeon Rae Lee Techne Bjj 6.00 1
25 Mita Yasuhiro Gymnashion Sapporo 5.00 0
26 Takashi Murata Carpe Diem 3.00 1
27 Sakamoto Katuyasu Itadaki Jiu Jitsu 3.00 1