6- ASJJF EAST JAPAN RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Association 36.60 7
2 Rodrigo Takemoto Rulbjj 28.60 9
3 Carlos Yigashira Gracie Gym Fujinomiya 18.60 6
4 Tsutomu Watanabe Soujiukai Sendai 16.00 2
5 Yuji Okamoto Rjj 11.00 4
6 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 11.00 4
7 Jefferson Effen Infight Japan 11.00 4
8 Takashi Hashimoto Paraestra Kichijoji 11.00 3
9 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 11.00 2
10 Rogerio Suto Impacto Japan B.j.j 11.00 2
11 Fujii Toru Rb Academy 10.00 1
12 Rodrigo Souza Impacto Japan B.j.j 9.60 3
13 Bruno Iamamoto Impacto Japan B.j.j 6.60 3
14 Walter Franco Rulbjj 6.60 2
15 Ferrid Kheder Carpe Diem 6.00 3
16 Alexander Santos Over Limit Jiu Jitsu Association 6.00 1
17 Flavio Tashiro Over Limit Jiu Jitsu Association 6.00 1