5- ASJJF WEST JAPAN RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Kouichi Uhara Nr Jiu-jitsu 21.00 3
2 Koji Nishimoto Newaza World Shizuoka 20.00 2
3 Yasushi Ito Impacto Japan B.j.j 17.60 4
4 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Association 17.00 4
5 Ricardo Tano Kussano Team 11.00 2
6 Shinkawa Takeshi Team Legnum 10.00 3
7 Katsushi Sawada Nex 9.60 3
8 Takase Masato Tani Team 9.00 2
9 Masato Takase Tani Team 6.60 2
10 Nikola Souza Rulbjj 6.00 2
11 Francisco Jose Mesia Ogawa Jiu Jitsu 6.00 1
12 Hiroyuki Yoshinaga Paraestra Osaka 6.00 1