5- ASJJF WEST JAPAN RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Kazuo Takizawa Vanguard Jiu Jitsu Japan 25.00 5
2 Tooru Kinoshita Team Legnum 18.60 6
3 Takeshi Miyamoto G-free 17.00 4
4 Yoshiharu Kawasaki Nova Opcao 13.00 2
5 Kanai Masashi Newaza-world Hanshin 11.00 2
6 Hiroki Shibata Grappling Shoot Boxers 11.00 2
7 Satoru Imamura Axis Yokohama 10.00 1
8 Junichi Baba Newaza World Shinagawa 10.00 1
9 Takashi Yokota Ogawa Jiu Jitsu 6.60 2
10 Tooru Kinoshita Team Legnum 6.00 2
11 Kaoru Isoguchi Newaza World Shizuoka 6.00 1