Rank Dumau 2013
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Rui Ihara Paraestra Koiwa 12.00 6
2 Enzo Rocha Impacto Japan B.j.j 11.00 2
3 Hiroki Karashima Paraestra Chiba 10.00 1
4 Ryoji Koike Reversal Gym Kawaguchi Redips 10.00 1
5 Shidou Watanabe Paraestra Nakagawa Ide Dojo 10.00 1
6 Shun Sakai Reversal Gym Kawaguchi Redips 7.20 6
7 Vinicius Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 6.60 2
8 Haruku Setoguchi Paraestra Koiwa 6.60 2
9 Yagi Yusyo Paraestra Hachioji 6.00 1
10 Azusa Suzuki Strapple Ohana 6.00 1
11 Muta Renjyu Paraestra Kitakyushu 6.00 1
12 Kento Nakamitsu Paraestra Koiwa 6.00 1
13 Enzo Kuwahara Infight Japan 3.30 4
14 Tomoyuki Suzuki Infight Japan 3.30 4
15 Onuma Teruki Paraestra Chiba 3.30 2
16 Towa Abe Paraestra Tb 3.00 1
17 Kiritoku Tashiro Ogawa Jiu Jitsu 3.00 1