Rank Dumau 2013
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Kessya Takeuchi Bull-terrier Bon-sai 22.00 7
2 Shiori Takeshita Dragons Den 22.00 6
3 Mizuki Inoue Hakushinkai 22.00 4
4 Sugawara Manami Paixao Jiu Jitsu 21.00 3
5 Harumi Todate Master Japan 16.60 3
6 Patricia Ganaes Ogawa Jiu Jitsu 12.00 5
7 Yukie Toriyama Trust Jiu Jitsu Academy 11.00 3
8 Takeshita Shiori Dragons Den 11.00 2
9 Vanessa Tsuji Nova Uniao Japan 10.00 3
10 Sugawara Manami Pogona Club Gym 10.00 3
11 Mikiko Hiyama Nagoya Fight Club 10.00 1
12 Chihiro Matsudome Newaza World Nakakyusyu 6.60 4
13 Abe Aya Team Legnum 6.60 3
14 Ana Yassuda Kussano Team 6.60 2
15 Mina Kurobe Master Japan 6.60 2
16 Fujimura Junko Free 6.60 2
17 Kei Endo Paraestra Ikebukuro 6.00 2
18 Irasawa Yuriko Axis Gunma 6.00 2
19 Hirosawa Megumi Kanazawa Bjj 6.00 1
20 Megumi Mikami Gracie Barra 3.00 2
21 Akiko Sakurai Dragons Den 3.00 2
22 Yamada Akemi Iwamoto Jiu Jitsu Academy 3.00 1
23 Juliana Sasaki Checkmat Japan 3.00 1
24 Priscila Goncalves Evox Bjj 3.00 1