Rank Dumau 2013
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Rogerio Suto Impacto Japan B.j.j 44.00 16
2 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 37.00 6
3 Yusuke Monokawa X-treme Jiu-jitsu Academy 26.00 3
4 Ichiro Kaneko Pogona Club Gym 21.00 3
5 Ichitaro Tsukada Damm Fight Japan 17.60 9
6 Teruyuki Okuda X-treme Jiu-jitsu Academy 15.00 3
7 Joao Ricardo Bordignon Miyao Impacto Japan B.j.j 14.00 7
8 Takuto Kako Grappling Shoot Boxers 14.00 5
9 Paulo Henrique Bordignon Miyao Impacto Japan B.j.j 11.00 6
10 Takayuki Koyama Fukuzumi Jiu-jitsu 11.00 4
11 Sangsu Lee Trust Jiu Jitsu Academy 10.00 1
12 Sugawara Fabio Infight Japan 10.00 1
13 Manabu Kanai Grasco Jiu-jitsu Academy 9.00 2
14 Junior Moreno Ogawa Jiu Jitsu 6.60 4
15 Tsugawa Kouhei Warp 6.60 4
16 Yousuke Takagame Paraestra Kumamoto 6.60 3
17 Yuta Nakamura T-rex Jiu-jitsu Academy 6.60 2
18 Fabio Sugawara Infight Japan 6.60 2
19 Hirao Yuto X-treme Jiu-jitsu Academy 6.60 2
20 Charles Costa Impacto Japan B.j.j 6.00 1
21 Rafael Nakauchi Ogawa Jiu Jitsu 6.00 1
22 Jonathas Sakata Impacto Japan B.j.j 6.00 1
23 Guiyu Maeda Tokai Bjj 3.00 2
24 Sadao Uehara Kussano Team 3.00 2
25 Anderson Marques Tokai Bjj 3.00 1
26 Taiju Sasaki Flex Jiu-jitsu Academy 3.00 1
27 Oka Koichiro Oka-jj 3.00 1
28 Maxime Fontaine Gracie Barra Tokyo 3.00 1
29 Yasuhito Nakatsuka Reversal Gym Shinjuku We Me 3.00 1
30 Negishi Yousuke Nova Uniao 3.00 1
31 Yusuke Kitagawa Newaza World Nakakyusyu 3.00 1