Rank Dumau 2013
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Eito Miyaichi Paraestra Tb 16.60 3
2 Chisato Kiyota Paraestra Koiwa 14.00 3
3 Reo Kawase Paraestra Tb 12.00 3
4 Renzo Damiani Nova Uniao 11.00 2
5 Kazumi Siragaki Paraestra Nakagawa Ide Dojo 11.00 2
6 Okada Miki Kussano Team 11.00 2
7 Mateus Monte Ogawa Jiu Jitsu 11.00 2
8 Mateus Fukui Impacto Japan B.j.j 11.00 2
9 Toyooka Ryuuto Paraestra Nakagawa Ide Dojo 10.00 1
10 Rodrigo Shiva Nova Uniao Helio Damiani 6.60 2
11 Yuki Chiba Impacto Japan B.j.j 6.60 2
12 Iwaguchi Kouki Paraestra Kitakyushu 6.60 2
13 Masakazu Yamazaki Paraestra Koiwa 6.00 2
14 Kurena Ikeda Paraestra Tb 6.00 1
15 Nishiyama Kousei Paraestra Kitakyushu 6.00 1
16 Aiko Tami Ogawa Jiu Jitsu 6.00 1
17 Nagiro Yamaguchi Splash 6.00 1
18 Naoya Okada Splash 6.00 1
19 Gustavo Lima Sekitani Gold Team 6.00 1
20 Watanabe Yuta Paraestra Tb 3.30 2
21 Caique Carneiro Kussano Team 3.00 1
22 Mutsuki Kobayashi Reversal Gym Kawaguchi Redips 3.00 1
23 Matheus Yudi Infight Japan 3.00 1
24 Mizuki Nakazawa Paraestra Koiwa 3.00 1