Rank Dumau 2013
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Koshiro Maruyama Paraestra Tb 21.00 3
2 Kaito Yuda Paraestra Hachioji 19.00 3
3 Gaku Eto Kussano Team 11.00 2
4 Shuuto Masui Reversal Gym Kawaguchi Redips 11.00 2
5 Diego Hiratsuka Ogawa Jiu Jitsu 11.00 2
6 Suzuki Kumie Kasugai Bjj Circle Orochi 11.00 2
7 Rei Nisimura Paraestra Nakagawa Ide Dojo 10.00 1
8 Ryushin Konuma Paraestra Chiba 10.00 1
9 Hiroshi Fujita Paraestra Chiba 10.00 1
10 Ousuke Kimura Paraestra Nakagawa Ide Dojo 10.00 1
11 Nicolas Musashi Shiroto Sekitani Gold Team 6.60 2
12 Kojima Kaiya Kasugai Bjj Circle Orochi 6.60 2
13 Urano Mayu Kasugai Bjj Circle Orochi 6.60 2
14 Aline Kimura Ogawa Jiu Jitsu 6.60 2
15 Kouyou Nonaka Reversal Gym Kawaguchi Redips 6.60 2
16 Matheus Kikugawa Infight Japan 6.60 2
17 Kei Hosoya Reversal Gym Kawaguchi Redips 6.60 2
18 Kaishi Ito Paraestra Koiwa 6.00 1
19 Shuya Ono Iwamoto Jiu Jitsu Academy 6.00 1
20 Hamabe Hirohito Paraestra Kitakyushu 6.00 1
21 Haruhi Senga Paraestra Kichijoji 6.00 1
22 Hiroto Mori Reversal Gym Kawaguchi Redips 3.00 1
23 Arthur Takagui Infight Japan 3.00 1
24 Tatsuno Miura Fukuzumi Jiu-jitsu 3.00 1
25 Shota Yamada Paraestra Nakagawa Ide Dojo 3.00 1
26 Shiato Shiose Strapple Setagaya Jiyugaoka 3.00 1