7- ASJJF SOUTH JAPAN RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Hiro Matono Paraestra Nakagawa Ide Dojo 20.00 2
2 Kenshin Ueno Paraestra Nakagawa Ide Dojo 12.60 3
3 Benyon Lui Paraestra Nakagawa Ide Dojo 11.00 2
4 Rintaro Shirogane Tk Training Center 11.00 2
5 Seira Tanaka Nova Uniao 11.00 2
6 Aaren Akana-tamburi Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 11.00 2
7 Seiji Maeda Paraestra Nakagawa Ide Dojo 11.00 2
8 Ito Kaiji Tree Brazilian Jiu Jitsu 11.00 2
9 Tanaka Tairi Paraestra Kitakyushu 11.00 2
10 Marie Wray Caveirinha Jiu Jitsu 10.00 1
11 Sono Hasegawa Paraestra Nakagawa Ide Dojo 10.00 1
12 Manami Nei Tk Training Center 10.00 1
13 Otaguro Sousuke Paraestra Kitakyushu 10.00 1
14 Piireun Oliver Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 10.00 1
15 Lloyd Moriniere Caveirinha Jiu Jitsu 10.00 1
16 Kitty Fosdal Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 10.00 1
17 Daichi Kai Master Japan 7.20 3
18 Kei Arakaki Nogata Newaza Kenkyukai 6.60 2
19 Isato Iwai Tk Training Center 6.60 2
20 Oliver Spalek Nova Uniao 6.60 2
21 Erica Torrescarcovich Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 6.60 2
22 Joemaru Tomihisa Yawaraya 6.60 2
23 Magelyn Brookover Nova Uniao 6.00 1
24 Ito Goutaro Carpe Diem 6.00 1
25 Eli Cuomo Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 6.00 1
26 Jaymee Kempf Yawaraya 6.00 1
27 Ayla Franco Rulbjj 6.00 1
28 Ako Watanabe Team Doushin 6.00 1
29 Shinta Uehara C C T 6.00 1
30 Kamui Johjima Mephose Jiujitsu Academy 6.00 1
31 Audric James Munsayac Yawaraya 3.30 2
32 Dylan Evangelista Yawaraya 3.00 1
33 Bryant Brooks Yawaraya 3.00 1
34 Arata Inokuchi Team Doushin 3.00 1
35 Wyatt Koeck Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 3.00 1
36 Clarissa Stahler Nova Uniao 3.00 1
37 Gen Kanamori Tk Training Center 3.00 1