7- ASJJF SOUTH JAPAN RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Takahiro Torimoto Yawaraya 21.00 4
2 Ryotatsu Tanaka Master Japan 12.60 3
3 Youichi Suga Paraestra Nakagawa Ide Dojo 11.00 4
4 Yuichi Sakaguchi Carpe Diem Nagasaki 11.00 4
5 Yoshifumi Kaneko Yawaraya 10.00 2
6 Shigehiro Yabiku Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 10.00 1
7 Ki-ichiro Kawano Fujita Jiu-jitsu 10.00 1
8 Taku Matsutake Carpe Diem 10.00 1
9 Nasu Yoshifumi Estrela Jiu Jitsu Gym 6.00 2
10 Kazutaka Okutani Paraestra Hiroshima 6.00 1
11 Hijiri Nakamura Trust Jiu Jitsu Academy Kagoshima 6.00 1
12 Tetsuya Fukumoto C C T 6.00 1
13 Tomoaki Miyazaki Tatoru 5.00 0
14 Kazuya Muta Free 3.00 1
15 Toshihiko Suzuki Free 3.00 1