7- ASJJF SOUTH JAPAN RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Isao Oyama Free 11.00 4
2 Mukae Naoki Master Japan 11.00 3
3 Obara Seiji Paraestra Nakagawa Ide Dojo 11.00 2
4 Yousuke Tutida Yawaraya 11.00 2
5 Hirokazu Ito Yawaraya 10.00 1
6 Yohichi Inokuchi Team Doushin 10.00 1
7 Heisuke Hane Casca Grossa 10.00 1
8 Von Evangelista Yawaraya 6.60 3
9 Kazuki Masaike Team Doushin 6.60 2
10 Masashi Masumori Buffalo Jiu-jitsu 6.60 2
11 Furukawa Shin Free 6.00 1
12 Takeshi Mori Newaza World Higashikyusyu 6.00 1
13 Hironori Fukuda Tatoru 6.00 1
14 Keigo Iwamoto Casca Grossa 3.30 3
15 Shuichi Maruta Tatoru 3.00 1
16 Yoshinari Inoue Tough┬┤s Dojo 3.00 1