7- ASJJF SOUTH JAPAN RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Kengo Kashiwagi Destiny Gym 13.00 3
2 Tomohide Matsufuji Houfu Sports Gym 12.00 4
3 Alvin Davis Fujita Jiu-jitsu 12.00 3
4 Futoshi Sakaguchi Grasco Jiu Jitsu Academy Nagasaki 11.00 5
5 Mitchel Selco Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 11.00 3
6 Yudi Masatoshi Buffalo Jiu-jitsu 11.00 2
7 Ida Takeshi Free 11.00 2
8 Ootani Atsushi Tatoru 11.00 2
9 Michael Hill Nova Uniao 11.00 2
10 Masahiro Sekiya Tri-force Jiu-jitsu Academy 10.00 2
11 Aita Eiju Free 10.00 1
12 Tsuzuki Shotaro Nogata Newaza Kenkyukai 10.00 1
13 Allan Otti Grasco Jiu Jitsu Academy Nagasaki 10.00 1
14 Takashi Kirihara Shoji Jiu-jitsu Matsue 10.00 1
15 Koichi Iwai Tk Training Center 10.00 1
16 Yojiro Yamamoto Houfu Sports Gym 7.20 4
17 Kentarou Matsuo Rebirth Studio 7.20 3
18 Rodney Stahler Nova Uniao 6.60 3
19 Katsuhiro Tatetsu C C T 6.60 2
20 Michiaki Suetsugu Tatoru 6.60 2
21 Yuichiro Amano Yawaraya 6.60 2
22 Timothy Haworth Yawaraya 6.60 2
23 Casey Kempf Yawaraya 6.00 3
24 Jimi A. Banda Fujita Jiu-jitsu 6.00 2
25 Taisuke Hayasida Carpe Diem 6.00 2
26 Mukae Naoki Master Japan 6.00 1
27 Masahito Hamaji Amami Bjj Club 6.00 1
28 Kouta Tokunaga Bohemians 6.00 1
29 Aliye Nyoka Caverinha Jiu Jitsu 6.00 1
30 Naoto Hirahara Newaza World Isc 3.00 1