8- ADI SPORTS RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Dunga Nakano Evox Bjj 22.00 4
2 Kevin Awakon Ogawa Jiu Jitsu 22.00 3
3 Cesar Ueno Tree Brazilian Jiu Jitsu 17.60 4
4 Rafael Sinelli Tokai Bjj 16.60 3
5 Gregory Tanaka Impacto Japan B.j.j 16.00 2
6 Emily Garcez Impacto Japan B.j.j 16.00 2
7 Akira Yano Kussano Team 13.00 2
8 Charlie Jebulan Tokai Bjj 11.00 2
9 Daichi Ikuta Trust Jiu Jitsu Academy 10.00 1
10 Natascha Motoshima Kussano Team 10.00 1
11 Rafael Yuske Tokai Bjj 10.00 1
12 Ryuki Ogata Tokai Bjj 6.60 2
13 Chalie Costa Tokai Bjj 6.60 2
14 Bruno Amemiya Tokai Bjj 6.00 1
15 Leander Suto Impacto Japan B.j.j 6.00 1
16 Samira Takata Tokai Bjj 6.00 1
17 Viny Sato Tree Brazilian Jiu Jitsu 6.00 1
18 Yuji Yukawa Braves Jiu-jitsu 5.00 0
19 Hideki Ishikawa Kussano Team 5.00 0
20 Lucas Momii Ogawa Jiu Jitsu 3.00 1
21 Victor Caue De Jesus Tokai Bjj 3.00 1