8- ADI SPORTS RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Brenda Makishi Mybjj Team Japan 38.60 6
2 Gustavo Franco Rulbjj 22.00 4
3 Rodrigo Katsuiti Molina Impacto Japan B.j.j 19.60 4
4 Richard Ogawa Impacto Japan B.j.j 17.60 4
5 Miki Okada Kussano Team 11.00 2
6 Pedro Nakano Rocha Jiu Jitsu 11.00 2
7 Victor Kavaguty Rocha Jiu Jitsu 11.00 2
8 Fuyu Kachi Jaws West 11.00 2
9 Fernando Hashimoto Rulbjj 11.00 2
10 Samara Eguti Rocha Jiu Jitsu 10.00 1
11 Cristian Taguchi Impacto Japan B.j.j 10.00 1
12 Marjory Franco Rulbjj 10.00 1
13 Ai Yoshinaga Paraestra Gifu 6.60 2
14 Kaori Motoya Rocha Jiu Jitsu 6.60 2
15 Koyama Kenta Impacto Japan B.j.j 6.60 2
16 Kenzo Karakawa Tree Brazilian Jiu Jitsu 6.60 2
17 Leander De Souza Impacto Japan B.j.j 6.60 2
18 Kaio Nogiri Impacto Japan B.j.j 6.60 2
19 Matheus Inoue Impacto Japan B.j.j 6.00 1
20 Kenta Koyama Impacto Japan B.j.j 6.00 1
21 Emily Garcez Impacto Japan B.j.j 6.00 1
22 Yukari Kido Ogawa Jiu Jitsu 6.00 1
23 Lucas Yamazaki Ogawa Jiu Jitsu 5.00 0
24 Satoshi Oda Braves Jiu-jitsu 5.00 0
25 Kenzo Karakawa Super Team Jiu Jitsu 3.00 1
26 Kenzo Karakawa Super Team Jiu Jitsu 3.00 1
27 Kohaku Kimura Paraestra Gifu 3.00 1
28 Ricardo Okumura Tokai Bjj 3.00 1
29 Kayky Tsukino Bjj Coach Japan 3.00 1
30 Natascha Motoshima Kussano Team 3.00 1
31 Satoko Oki Nr Jiu-jitsu 3.00 1
32 Kenzo Karakawa Super Team Jiu Jitsu 3.00 1