8- ADI SPORTS RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Yoshimura Kyouya Impacto Japan B.j.j 28.60 6
2 Renan Izahara Impacto Japan B.j.j 16.60 3
3 Ise Matsuda Impacto Japan B.j.j 15.60 4
4 Kazuo Katagiri Impacto Japan B.j.j 14.00 3
5 Erik Nogueira Nova Opcao 11.00 2
6 Brenda Makishi Mybjj Team Japan 11.00 2
7 Fernando Hashimoto Rulbjj 11.00 2
8 Kauan Isiye Kussano Team 11.00 2
9 Kenta Koyama Impacto Japan B.j.j 11.00 2
10 Bruno Coutinho Tokai Bjj 11.00 2
11 Ricardo Okumura Tokai Bjj 10.00 1
12 Kenya Colqui Impacto Japan B.j.j 10.00 1
13 Youku Sugiyama Yoseikan 6.60 2
14 Kaira Sakaguchi Carpe Diem Hope 6.60 2
15 Kouki Nishida Seishin Bjj 6.60 2
16 Yoko Oki Nr Jiu-jitsu 6.60 2
17 Raissa Kudo Mybjj Team Japan 6.60 2
18 Jessica Marriel Kussano Team 6.00 1
19 Haku Nishijima Jaws West 6.00 1
20 Junior Resende Impacto Japan B.j.j 3.00 1
21 Ayumu Nakagawa Carpe Diem Hope 3.00 1
22 Chikara Koli Mybjj Team Japan 3.00 1