8- ADI SPORTS RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Ai Yoshinaga Paraestra Gifu 21.00 3
2 Ishizaka Kuushi Evox Bjj 20.00 2
3 Pedro Okamoto Impacto Japan B.j.j 12.00 2
4 Melissa Watanabe Carlos Toyota Bjj 11.00 2
5 Sakuya Ito Tree Brazilian Jiu Jitsu 10.00 1
6 Ishizuka Kuushi Rocha Jiu Jitsu 10.00 1
7 Luana Inoue Impacto Japan B.j.j 6.60 2
8 Gustavo Nakahara Carlos Toyota Bjj 6.60 2
9 Dayana Ayumi Bjj Coach Japan 6.00 1
10 Mike Oshiro Carlos Toyota Bjj 3.00 1
11 Victoria Ishi Ogawa Jiu Jitsu 3.00 1