8- ADI SPORTS RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Vinicius Yokoyama Mybjj Team Japan 42.00 6
2 Raissa Kudo Mybjj Team Japan 41.00 5
3 Kaio Nogiri Impacto Japan B.j.j 32.00 5
4 Vitor Resende Impacto Japan B.j.j 24.00 4
5 Marjory Franco Rulbjj 22.00 4
6 Lucas Batista Mayumi Impacto Japan B.j.j 21.00 3
7 Pedro Sanada Cavalcante Impacto Japan B.j.j 19.60 4
8 Yoshimura Ryouma Impacto Japan B.j.j 19.20 5
9 Senki Iwamoto Impacto Japan B.j.j 17.60 4
10 Brenda Shirahama Super Team Jiu Jitsu 17.00 3
11 Júnior Maranhão Tokai Bjj 16.00 3
12 Kanouchi Raito Nex 12.00 3
13 Taiyou Maejima Jaws West 12.00 2
14 Satoko Oki Nr Jiu-jitsu 11.00 2
15 Alexandre Shinohara Tokai Bjj 11.00 2
16 Sugiyama Youku Yoseikan 11.00 2
17 Eduarda Sakamoto Tokai Bjj 11.00 2
18 João Takahata Kussano Team 11.00 2
19 Don Nagase Evox Bjj 11.00 2
20 Willian Silva Kussano Team 11.00 2
21 Lukas Kamegawa Nova Opcao 11.00 2
22 Rafael Hirata Kussano Team 11.00 2
23 Enzo De Falchi Gracie Barra Nagano 10.00 1
24 Giovanna Vitoriano Impacto Japan B.j.j 10.00 1
25 Nami Matsuda Grappling Shoot Boxers 10.00 1
26 Rafael Pompeia Impacto Japan B.j.j 10.00 1
27 Anjyuchan Nishiki Jiusenkan 10.00 1
28 Guilherme Kendy Tokai Bjj 10.00 1
29 Ana Julia Fujino Tree Brazilian Jiu Jitsu 6.60 2
30 Matheus Shinzato Evox Bjj 6.60 2
31 Yuji Nagase Evox Bjj 6.60 2
32 Brenda Makishi Mybjj Team Japan 6.60 2
33 José Soares Impacto Japan B.j.j 6.60 2
34 Yoshimura Kyouya Impacto Japan B.j.j 6.60 2
35 Raissa Borba Impacto Japan B.j.j 6.60 2
36 Tomoki Hayashi Paraestra Gifu 6.60 2
37 Kouki Takai Paraestra Gifu 6.60 2
38 Douglas Ribas Tokai Bjj 6.60 2
39 Takumu Nagaya Paraestra Gifu 6.60 2
40 Yoko Oki Nr Jiu-jitsu 6.60 2
41 Ian Nishimura Tokai Bjj 6.60 2
42 Victoria Zanolini Ogawa Jiu Jitsu 6.60 2
43 Nakamura Cocona Free 6.60 2
44 Ryo Oumura Jaws West 6.60 2
45 Danil Putintsev Braves Jiu-jitsu 6.60 2
46 Sena Nohara Impacto Japan B.j.j 6.00 1
47 Kotaro Shimizu Friends Bjj 6.00 1
48 Nicolas Otani Mybjj Team Japan 6.00 1
49 Kondou Shuyuka Free 6.00 1
50 Lucas Morioka Rocha Jiu Jitsu 6.00 1
51 Gabriel Kussano Kussano Team 6.00 1
52 Alexandre Shinohara Tokai Bjj 6.00 1
53 Gumieiro Aisha Super Team Jiu Jitsu 6.00 1
54 Bryan Ishihara Rocha Jiu Jitsu 6.00 1
55 Kiara Matayoshi Rulbjj 6.00 1
56 Makito Kimura Paraestra Gifu 6.00 1
57 Towa Langlais Impacto Japan B.j.j 5.00 0
58 Gabrielli De Araújo Braves Jiu-jitsu 5.00 0
59 Ryuki Ogawa Rulbjj 3.00 1
60 Kyoshiro Miura Paraestra Gifu 3.00 1
61 Ryounei Aoshima Yoseikan 3.00 1
62 Nami Matsuda Grappling Shoot Boxers 3.00 1
63 Eloiza Shiraishi Tree Brazilian Jiu Jitsu 3.00 1
64 Nairobi Colqui Impacto Japan B.j.j 3.00 1
65 Tonho Tadashi Tree Brazilian Jiu Jitsu 3.00 1
66 Mikaella Makiyama Tree Brazilian Jiu Jitsu 3.00 1
67 Takeshi Sakamoto Tree Brazilian Jiu Jitsu 3.00 1
68 Ryou Omura Jaws West 3.00 1
69 Ryounei Aoshima Yoseikan 3.00 1
70 Muu Chiba Nova Opcao 3.00 1
71 Iyan Nishimura Tokai Bjj 3.00 1
72 Kazuo Katagiri Impacto Japan B.j.j 3.00 1
73 Renan Izahara Impacto Japan B.j.j 3.00 1
74 Yushi Shirakami Paraestra Gifu 3.00 1
75 Yurina Doumura Impacto Japan B.j.j 3.00 1