8- ADI SPORTS RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Fernanda M. Cristo Evox Bjj 39.60 15
2 Dalva Imamura Tree Brazilian Jiu Jitsu 37.60 14
3 Agatha Franco Rulbjj 28.60 10
4 Stéphanie Imamura Rulbjj 21.00 3
5 Nayelen Hayachida Rocha Jiu Jitsu 17.60 6
6 Dayana Huruta Kussano Team 10.00 1
7 Bianka Watanabe Rocha Jiu Jitsu 10.00 1
8 Dan Tamo Rocha Jiu Jitsu 6.60 2
9 Takata Nagisa Impacto Japan B.j.j 6.00 2
10 Milena Kaori Tree Brazilian Jiu Jitsu 6.00 1
11 Raquel Kawasaki Rulbjj 3.00 2