8- ADI SPORTS RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Junya Murata Evox Bjj 22.00 7
2 Wellington Tahara Carlos Toyota Bjj 22.00 6
3 Wilian Uriu Oda Jiu Jitsu 22.00 4
4 Aparecido Yukio Evox Bjj 11.00 4
5 Ryuichi Sugenaka Nova Opcao 11.00 4
6 Luiz Fernando Nunes De Souza Impacto Japan B.j.j 11.00 2
7 Yuki Akatsuka Niwaka Grapple 10.00 4
8 Nelson De Paula Carlos Toyota Bjj 10.00 2
9 Masaaki Kobayashi Rocha Jiu Jitsu 6.60 3
10 Cleber Ikejima Suto Academy 6.60 2
11 Yukio Otsuki Kussano Team 6.60 2
12 Tetsuhiro Takatsuka Zendo - Kai Jiu Jitsu 6.60 2
13 Kleber Calisto Takahashi Tokai Bjj 6.60 2
14 Hiromichi Kojima Nex 6.60 2
15 Hiroki Shibata Grappling Shoot Boxers 6.60 2
16 Masahiro Ohshima Club Barbarian 3.00 2
17 Luciano Humberto Yamane Kussano Team 3.00 2
18 Luciano Humberto Yamane Kussano Team 3.00 2
19 Fernando Takagi Carlos Toyota Bjj 3.00 1
20 Yusuke Hotta Alive 3.00 1