8- ADI SPORTS RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Yuusuke Maruyama Gracie Barra Nagano 29.20 15
2 Henrique Uaqui Ogawa Jiu Jitsu 21.00 5
3 Yuichi Kawai Nova Opcao 12.00 5
4 Alex Onishi Impacto Japan B.j.j 12.00 3
5 Denis Sano Kussano Team 12.00 3
6 Sunada Tatsuya Tree Brazilian Jiu Jitsu 11.00 6
7 Marcos De Sousa Kawashita Rocha Jiu Jitsu 11.00 4
8 Willian Goncalves Malaguti Impacto Japan B.j.j 11.00 2
9 Tatsuya Kawaguchi Jaws West 11.00 2
10 Shinya Hirano Club Barbarian 11.00 2
11 Yasumasa Oki Nr Jiu-jitsu 11.00 2
12 Kanouchi Tuyoshi Fubuki Bjj 11.00 2
13 Takashi Fujita Gentel Arts Nagoya Brazilian Jiu-jitsu Club 11.00 2
14 Maycon Katayama Tree Brazilian Jiu Jitsu 10.00 8
15 Evandro Oyakawa Impacto Japan B.j.j 10.00 2
16 Jeferson Ikeda Impacto Japan B.j.j 10.00 2
17 Kleber Calisto Takahashi Tokai Bjj 10.00 2
18 Yoshihito Hayashi Paraestra Gifu 10.00 1
19 Asato Shinmura Trickster 10.00 1
20 Julian Uetsubo Braves Jiu-jitsu 10.00 1
21 Fernando Kamegawa Nova Opcao 7.20 4
22 Adriano Ozeki Impacto Japan B.j.j 7.20 3
23 Edson Inumaru Impacto Japan B.j.j 6.60 4
24 Ednelson Lopes Nova Opcao 6.60 4
25 Seiti Saito Kussano Team 6.60 2
26 Tetsuhiro Takatsuka Zendo - Kai Jiu Jitsu 6.60 2
27 Shunji Kusakabe Jaws West 6.60 2
28 Hiroshi Isomura Grappling Shoot Boxers 6.60 2
29 Kaiya Tanabe Suto Academy 6.60 2
30 Andre Ozeki Impacto Japan B.j.j 6.60 2
31 Fernando Takagi Carlos Toyota Bjj 6.60 2
32 Fukui Walter Impacto Japan B.j.j 6.00 2
33 Koji Nakashima Fubuki Bjj 6.00 1
34 Takenobu Suzuki Newaza World Shizuoka 6.00 1
35 Ryuichi Oyama Club Barbarian 6.00 1
36 Marcel Camargo Rocha Jiu Jitsu 6.00 1
37 Luciano Yamane Kussano Team 6.00 1
38 Rafael Nagase Evox Bjj 3.30 4
39 Evandro Oliveira Kussano Team 3.30 2
40 Jeferson Jimpo Ogawa Jiu Jitsu 3.30 2
41 Kioshi Vitoriano Impacto Japan B.j.j 3.00 4
42 Naoki Iinuma Paraestra Gifu 3.00 1
43 Alex Nishimura Ogawa Jiu Jitsu 3.00 1
44 Milton Fujisawa Rocha Jiu Jitsu 3.00 1
45 Atsushi Maejima Jaws West 3.00 1
46 Tanamura Makoto Zendo - Kai Jiu Jitsu 3.00 1
47 Wataru Kobayashi Jaws West 3.00 1