8- ADI SPORTS RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Sugibayashi Yohei Cb Impacto 11.00 4
2 Sodhiro Honda Cb Impacto 11.00 3
3 Hidetomo Kawamura Alive 11.00 2
4 Andre Messias Impacto Japan B.j.j 11.00 2
5 Yoshiyuki Kamakura Impacto Japan B.j.j 10.00 2
6 Jyunya Shimomura Newaza World 10.00 1
7 Hiroshi Kitajima Club Barbarian 6.60 2
8 Silva Ronaldo Rocha Jiu Jitsu 6.60 2
9 Hiroyuki Watanabe Over Limit Jiu Jitsu Association 6.60 2
10 Toshi Tsutsumi Fukuzumi Jiu-jitsu 6.00 1
11 Alexandre Fujimoto Ogawa Jiu Jitsu 6.00 1
12 Kouji Shigemizu Trust Jiu Jitsu Academy 6.00 1
13 Makoto Ikegami Club Barbarian 6.00 1
14 Guinosa Marcos Nova Opcao 3.00 1
15 Hidehiro Azuma Grappling Shoot Boxers 3.00 1
16 Daisuke Orito Blue House 3.00 1
17 Marcelo Harada Braves Jiu-jitsu 3.00 1