8- ADI SPORTS RANKING 2017
Rank Fighter Name Academy Total Points Total Fights
1 Tanabe Igor Rulbjj 32.00 12
2 Lucas Tahira Rocha Jiu Jitsu 23.80 11
3 Guilherme Sinelli Tokai Bjj 22.00 8
4 Lucas Hirotomi Rrt 13.20 5
5 Henrique Diego Ogawa Jiu Jitsu 11.00 4
6 Koji Sato Impacto Japan B.j.j 11.00 2
7 Yuto Nishimura Ogawa Jiu Jitsu 11.00 2
8 Carlo Pacileo Carpe Diem 10.00 1
9 Yuichi Ikari Trickster 6.60 4
10 Thiago Ueno Tree Brazilian Jiu Jitsu 6.60 4
11 Jyunya Shimomura Newaza World 6.60 3
12 Guilherme Sinelli Tokai Bjj 6.00 4
13 Fumiya Takeshita Jaws Jiu Jitsu Academy 6.00 2
14 Danilo Aoki Kussano Team 3.00 2
15 Takeshita Fumiya Jaws Jiu Jitsu Academy 3.00 1
16 Masayuki Dos Santos Impacto Japan B.j.j 3.00 1